I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na čtvrtek 2. 6. 2022

6:05
Léta letí k andělům
(3)Vojtěch Hrubý - zakladatel římského Velehradu
6:30
Vezmi a čti
květen 2022
6:45
Bačkorám navzdory
Alice v říši divů
8:05
9:05
Počasí
premiéra
9:30
Kulatý stůl
Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny
11:30
11:40
12:50
Má vlast
Svatý Hostýn
14:35
Víra do kapsy
12 laiků: Co si myslí o synodě?
14:55
Biblická studna
s Matoušem Jaluškou
16:00
16:55
Kid
tip
nelze vysílat na internetu
18:00
Sedmihlásky
Aj tam na dolince
18:05
S Hubertem do lesa
Zloději kaštanů
18:20
Ovečky
Slavnost Seslání Ducha Svatého
tip
premiéra
19:25
Zpravodajské Noeviny
2. 6. 2022
premiéra
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
20:20
Jak potkávat svět
s Milošem Štědroněm
tip
živě
21:45
Moudrost mnichů
Umění milovat sám sebe i ostatní
22:00
22:15
Pod lampou
Věříme karikatuře Boha?
tip
0:20