I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na neděli 12. 6. 2022

6:05
Léta letí k andělům
(14)Olga Kopecká-Valeská - bývalá ředitelka rádia Svobodná Evropa
8:10
Slovo na neděli
Slavnost Nejsvětější Trojice
8:35
10:00
Poutníci času
s Petrem Švambergem starším
tip
premiéra
10:20
Počasí
premiéra
10:30
Mše svatá ze Slavnosti Nejsvětější Trojice
Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého
tip
živě
11:40
15:10
Náš papež
nelze vysílat na internetu
16:55
17:05
Mezi pražci
(107)Červen 2022
18:00
Sedmihlásky
Létala si laštověnka
premiéra
18:30
Ovečky
Slavnost Nejsvětější Trojice
18:55
Strýček Emu
Vztahy
premiéra
19:05
Animované příběhy velikánů dějin
Benjamin Franklin (1706 – 1790)
19:35
Paměť národa - Tváře vzdoru 1989
Anna Tesařová - Koutná
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
20:20
Via Caritas
Rozhovor Jiřího Pavlici s Evou a Václavem Hudečkovými
tip
premiéra
21:30
Moudrost mnichů
Pokání a trest
23:30
V pohorách po horách
Plešivec - Brdy
0:40
Cenakolo
svědectví o Lásce, milosrdenství a přátelství