I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na pátek 1. 7. 2022

6:05
Léta letí k andělům
(33)Martin Petiška - spisovatel
6:30
9:05
Počasí
premiéra
10:00
Ateliér užité modlitby
Miloš Doležal
tip
11:30
Živě s Noe
premiéra
11:40
12:05
Duchovní menu
Záznam mše svaté z festivalu Slezská Lilie 2021, Ostrava-Kunčičky
14:05
16:00
18:00
Sedmihlásky
(62)Ztratila sem fěrtůšek
18:05
Příběhy z Dobré Knihy
Pokušení na poušti
19:35
Setkání
MUDr. Romana Bělohlávková - Zelená hora
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
20:20
Noemova pošta
červenec 2022
tip
živě
21:45
Outdoor Films s Barborou a Pavlem Stachurovými
Čína, země obdivuhodná a plná kontrastů
tip
23:20
Živě s biskupem
Mons. Jan Graubner