Program televize Noe na sobotu 2.7.2022

 
6:05
Zpravodajské Noeviny: 30. 6. 2022
 
6:25
Kmochův Kolín 2019: Dechová hudba Mistříňanka - 1. část
 
6:55
Zachraňme kostely: Kostel sv. Máří Magdalény v Krasíkově
 
7:15
Obnova Konga skrze výchovu
 
7:35
V pohorách po horách: Čertův mlýn a Kněhyně - Beskydy
 
7:45
ARTBITR - Kulturní magazín: knižní tipy na prázdniny
 
8:00
Sedmihlásky: Ztratila sem fěrtůšek (62)
 
8:05
Animované biblické příběhy: Pane, věřím
 
8:35
Strýček Emu: Vysvědčení
 
8:47
Animované příběhy velikánů dějin: Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
 P
9:15
Počasí
 
9:20
Léta letí k andělům: Jan Graubner - metropolita moravský (57)
 L !
9:45
Mše svatá s uvedením nového pražského arcibiskupa na svatovojtěšský stolec: katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Praha
 
12:20
Počasí
 P
12:30
Přejeme si …
 
12:45
Paměť národa - Tváře vzdoru 1989: Otto Šimko
 
13:05
Počasí
 
13:10
Pod lampou: Slováci, kteří 20 let mění svět
 
14:40
Guatemala - Lidé kukuřičných polí
 !
15:15
Co se v mládí naučíš: Rožnovské slavnosti 2021
 
16:15
V pohorách po horách: Ploská - Velká Fatra
 
16:25
Šahbáz Bhattí, muž, který měl sen - Pákistán
 
16:55
Mobil
 
17:50
Počasí
 
18:00
Hledání skrytých svatých míst: Istanbul 1
 
18:50
Indie - Talit Penkal, Donne Dalit
 P !
19:25
V souvislostech - Pavel Svoboda: České předsednictví v Radě EU
 
19:45
Přejeme si …
 
20:05
Pokoj vám!: Modlitba za mír
 
20:20
Hlubinami vesmíru s dr. Jiřím Grygarem, Žeň objevů 2020, 1. díl
 !
21:00
Vesnice z kartonů
 
22:35
Jak potkávat svět: s Alfredem Strejčkem
 
0:00
Outdoor Films s Pavlem Kořínkem a Leošem Hustákem: Z Kopřivnice na sedmitisícovku Minya Konga (Tibet) (73)
 
1:30
Noční repríza dopoledních pořadů