I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na úterý 5. 7. 2022

6:05
Léta letí k andělům
(37)Miloslav Fiala - premonstrát
7:10
Noční univerzita
Michal Steiner - Jak přinášet hojné ovoce
9:10
Svoboda, kterou nám Bůh dal
Salesiáni v Žepče
9:35
Missio magazín
červenec 2022
9:55
Počasí
premiéra
10:05
Bazilika s tajemným světlem
(5)Cyrilometodějská bazilika
10:30
Hlavní poutní mše svatá z Velehradu
Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
tip
živě
12:40
13:55
Via Caritas
Rozhovor Jiřího Pavlici s Evou a Václavem Hudečkovými
18:00
Sedmihlásky
(26)Keď som včera prala šaty
18:05
Příběhy z Dobré Knihy
Zázračný rybolov
18:10
Animované příběhy velikánů dějin
Abraham Lincoln (1809 – 1865)
19:15
V pohorách po horách
Mužský a Příhrazy (Český ráj)
19:25
Zpravodajské Noeviny
5. 7. 2022
premiéra
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
premiéra
20:22
Světlo pro opuštěné
tip
nelze vysílat na internetu
22:10
Jak potkávat svět SPECIÁL
s P. Miroslavem Suchomelem o kostelu Svatého Ducha ve Starém Městě
23:35
Terra Santa News
29. 6. 2022
0:00
Má vlast
Bor u Tachova