I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na pátek 24. 3. 2023

NOE
NOE+
6:05
Bez hábitu
Alžbětinky
7:35
V pohorách po horách
Soláň – Vsetínské vrchy
7:50
Hrdinové víry
(7) Luboš Hruška
9:05
Počasí
premiéra
9:10
Flešbeky - Godzone podcast
Martin Mitro - Papeži bych uvařil tofu s chilli
9:40
Pošta pro Holuba
Žena v církvi
8:00
8:20
Ovečky
5. neděle postní
8:45
Noční univerzita
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. - Paladium země české-staroboleslavské a zemský patriotismus
9:40
Za obzorem
Petr Jašek, pronásledování křesťanů ve světě
10:20
11:30
11:40
10:20
Klapka s ...
(27) Miroslavem Trudičem
11:20
11:45
ARTBITR - Kulturní magazín
(28) s P. Ladislavem Heryánem SDB
12:50
ARTBITR - Kulturní magazín
Cyrilometodějská kaple smíření v Jeruzalémě
13:55
Když bolí duše
Bipolární porucha
12:05
U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře
(159) Tanec a čas - o životním díle Františka Bonuše
13:30
Bez hábitu
Kongregace Dcer Božské Lásky
15:00
Křížová cesta
Velikonoční cesta Ježíše Krista
tip
16:20
Minuty s Janem Sokolem
(3) Znamená snad svoboda, že si mohu dělat co chci?
16:25
Mučen pro Krista
nelze vysílat na internetu
17:55
Večer chval
Živá modlitba a chvála - skupina Efod
18:05
Sedmihlásky
(99) Nepůjdu já za masára
18:10
Příběhy z Dobré Knihy
Nespravedlivý soudce
18:20
Na startu
s Jindřichem Špačkem
18:45
Via Caritas
Rozhovor Jiřího Pavlici s Evou a Václavem Hudečkovými
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
20:30
Kulatý stůl
Misie v dnešním světě
tip
živě
21:55
Poletuchy
na skok do Valtic
20:05
Pokoj vám!
Modlitba za mír
22:00
Pod lampou
Umíme ještě vzdorovat lži a násilí?