I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na sobotu 27. 5. 2023

NOE
NOE+
6:05
Léta letí k andělům
Miloslav Fiala - premonstrát
6:40
Nejste na to úplně sami
(1) Rady a tipy pro pečující
7:45
Grotesky Harolda Lloyda
On maratónským závodníkem
nelze vysílat na internetu
8:00
Sedmihlásky
Včera u studánky
8:05
Strýček Emu
Svatý Jan Pavel II.
8:45
Ovečky
Slavnost seslání Ducha Svatého
9:45
Počasí
premiéra
9:50
Noční univerzita
Radim Kuchař - Můj život s Bohem nebo Boží život se mnou?
8:00
8:20
Slezská Lilie 2014
koncert Pavla Helana
12:05
Duchovní menu
Záznam mše svaté z Katolické charismatické konference 2022
13:25
Pod lampou s Tomášem Halíkem
Co když je Bůh zcela jiný?
12:05
Nedělní čtení
Slavnost Seslání Ducha Svatého
13:30
Zachraňme kostely
Kostel sv. Petra a Pavla v Bernarticích
13:48
Jak potkávat svět
se Zlatou Holušovou
17:10
Z pokladů duše
Josef Novotný - Radost ve smutku
17:45
Večeře u Slováka
Slavnost Seslání Ducha Svatého
premiéra
18:00
Slovo na neděli
Slavnost Seslání Ducha Svatého
tip
premiéra
18:20
Harfa Noemova
Ivo Hrachovec zpívá Biblické písně A. Dvořáka
18:45
V pohorách po horách
Toulání Lednicko - Valtickým areálem
tip
premiéra
19:15
Pokoj vám!
Modlitba za mír
19:35
Kaplani naděje
Anna Macková
18:20
Klapka s ...
(76) QQ klubem Ostrava
20:05
Outdoor Films
Zdravý životní styl pro děti
tip
premiéra
21:36
Dopis
Poselství pro naši Zemi
tip
premiéra
20:05
Kulatý stůl
Práce ve věznicích
22:25
Jak potkávat svět
s Petrem Sovičem