I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Program na neděli 28. 5. 2023

NOE
NOE+
6:05
Léta letí k andělům
Mikuláš Kroupa - novinář
6:25
Noční univerzita
P. Bogdan Stepien - Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí...
7:55
Setkání
Šimon Heller - kostel sv. Jakuba staršího v Jílovicích
8:03
Klapka
s Peterem Rybínem
9:10
Slovo na neděli
Slavnost Seslání Ducha Svatého
9:35
Počasí
premiéra
9:40
Víra do kapsy
Jak to je s posledním pomazáním?
8:00
8:15
Večer chval
(87) Střihový pořad - současné chvalozpěvy
9:15
Večeře u Slováka
Slavnost Seslání Ducha Svatého
12:35
12:55
Muzikanti hrajte
Dolňácké slavnosti s tradiční jízdou králů v Hluku
premiéra
12:05
U NÁS aneb Od cimbálu o lidové kultuře
(101) FLAIR - Od pramenů k moři
13:30
Náš dům v kosmu - ekologie a bioetika
(20) autor a průvodce Marek Orko Vácha
13:50
Harfa Noemova
Mladí a jejich violoncella (PCQ) II.
14:05
Outdoor Films
Zdravý životní styl pro děti
15:35
Dopis
Poselství pro naši Zemi
tip
14:40
Litanie loretánské Jakuba Jana Ryby
Obrazy pražské Lorety na Hradčanech
15:05
Cesta k andělům
Jitka Chalánková - lékařka a politička
15:57
Outdoor Films s Romanem Vehovským
(12) Cestou osudu a náhody (7 let na cestách autostopem)
17:05
Noční univerzita
Milona von Habsburg - Šiřitelé pokoje
17:40
Z pokladů duše
P. Elias Vella OFMConv - Duch svatý v našem životě
17:45
Za obzorem
Herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská
18:00
Sedmihlásky
Ja by sobě zazpivala
18:05
Ovečky
Slavnost seslání Ducha Svatého
18:55
Strýček Emu
Letnice
tip
premiéra
19:08
ARTBITR - Kulturní magazín
Rockefellerovo archeologické muzeum v Jeruzalémě
20:05
Dokořán
s Janou Vohralíkovou
tip
premiéra
20:55
Dekalog VI.
Šesté přikázání
tip
nelze vysílat na internetu
20:05
Outdoor Films
Zdravý životní styl pro děti