I v nelehké době přinášíme dobré zprávy
Relácia Na hlbinu sa venuje podnetným témam viery a ponúka vyučovania pretkané Božím slovom. Zodpovedá na základné otázky, ktoré si kladieme pri kráčaní vo vzťahu s Bohom a pripomína nám Božie pravdy a základy viery.