I v nelehké době přinášíme dobré zprávy
Pohľad na chválové kapely z iného uhla. Relácia Božia zóna vám prináša možnosť modliť sa modlitbou chvál spolu so známou či menej známou chválovou kapelou a dozvedieť sa viac o pozadí ich tvorby a prežívania svojej viery.