I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sestry a bratři,

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: 

Vaši čeští a moravští biskupové.

 

Dobrý a milosrdný Bože,

Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.

Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.

Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí.

Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si navzájem odpouštět.

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s Tebou; požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.

Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.

Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás.

Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

 

Arcidiecézní centrum pro mládež v Olomouci natočilo modlitbu za Ukrajinu:

 

Jak můžeme pomáhat Ukrajině?

aktualizováno 4.3.2022

Možností, jak prakticky pomoci lidem zasaženým válkou na Ukrajině, je mnoho. Níže přinášíme přehled několika z nich.

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) vyzvala k modlitbám za mír na Ukrajině, za oběti války a pandemie Covid-19. Do iniciativy se zapojuje znovu i Česká republika.

Mše svatá se bude konat 30. března 2022 v 18.00 v kostele sv. Kajetána na pražské Malé straně.


MINISTERSTVA

Ministerstvo vnitra
Koordinace nabídek i žádostí o pomoc pro Ukrajinu
https://www.nasiukrajinci.cz/

Ministerstvo zdravotnictví
Zdravotnické informace pro občany UKR
https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

ASISTENČNÍ CENTRA
na pomoc občanům z Ukrajiny - jsou zřízena při jednotlivých krajích, např. MSK
https://www.msk.cz/cs/kraj/kraj-zridil-bezplatnou-informacni-telefonickou-linku--vznikne-asistencni-centrum-na-pomoc-obcanum-z-ukrajiny-10758/


FINANČNÍ POMOC

Peníze lze poslat prostřednictvím mnoha organizací, jednotlivé sbírkové akce je možné najít na adrese
https://www.darujme.cz/projekty/1200004/highestCollectedMoney
Na webu se zájemci dozvědí také vybranou sumu a podrobnosti, na co daná organizace peníze využije.
Prostředky mají posloužit k pořízení potravin, hygienických balíčků, zdravotnického materiálu, dek, bydlení či ochranných pomůcek pro lidi ze zasažených oblastí, ale i pro uprchlíky.

Charita ČR
Sbírkový účet vedený u České spořitelny - 55660022/0800, variabilní symbol 104.
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30,
DMS CHARITASVET 60
DMS CHARITASVET 90
https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/v-zahranici/charita-pro-ukrajinu/

Diakonie ČCE
Sbírkový účet Diakonie 292949292/0300 s variabilním symbolem 2022
nebo sbírku podpořit prostřednictvím dárcovských SMS ve tvaru DMS na číslo 87 777.
DMS DIAKONIESVET 30
DMS DIAKONIESVET 60
DMS DIAKONIESVET 90
https://www.diakoniespolu.cz/clanky/pomoc-ve-svete/ukrajina-novinky/na-pomoc-lidem-na-ukrajine-otvirame-verejnou-sbirku/

Člověk v tísni
https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove?amount=1000&accountId=7

Armáda spásy
Na veřejnou sbírku je možné přispívat prostřednictvím portálu Darujme.cz
https://www.darujme.cz/darovat/1205953
O konkrétních možnostech pomoci se aktuálně jedná se sesterskou organizací Armáda spásy Ukrajina.

ADRA
SOS ADRA - pomoc Ukrajině
Na veřejnou sbírku je možné přispívat prostřednictvím portálu Darujme.cz – darujme.cz/SOSADRA nebo přímo na číslo účtu číslo účtu 66888866/0300, variabilní symbol 500.
https://www.darujme.cz/projekt/1205456
https://adra.cz/

Červený kříž
Bankovní účet: 333999/2700, Variabilní symbol: 1502
https://www.cervenykriz.eu/
Český červený kříž pomáhá na Ukrajině především v oblasti zdravotnictví.

Paměť národa - Post Bellum
Přispět je možné pomocí portálu Darujme.cz - 
https://www.darujme.cz/projekt/1205934
Vybrané prostředky poskytují ukrajinské neziskové organizaci Повернись живим / Come Back Alive, která se dlouhodobě zabývá distribucí ochranných pomůcek a materiálního zabezpečení obráncům Ukrajiny.


CHARITA ČR

https://www.charita.cz/

Další formy pomoci nově příchozím uprchlíkům z Ukrajiny systematicky řídí  jednotlivé diecéze
https://www.charita.cz/kdo-jsme/charitni-sit/

Infolinka pro cizince
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinky-pro-cizince/

Asistenční infolinka pro občany Ukrajiny
https://www.charita.cz/jak-pomahame/doma/integrace-cizincu/infolinka-v-ukrajinstine/

Šest nejčastějších otázek k pomoci Ukrajině
https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/6-nejcastejsich-otazek-k-pomoci-ukrajine/


ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ (ČCE)

web: https://ukrajina.e-cirkev.cz/

Všechny informace o pomoci Ukrajině přehledně na jednom místě.
Základní právní informace
https://ukrajina.e-cirkev.cz/obsah/zakladni-pravni-informace/


Projekt POMÁHEJ UKRAJINĚ

https://www.pomahejukrajine.cz/
Platforma sdružuje všechny neziskové organizace a nabízí komplexní rozcestník, kde může člověk předem vyplnit dotazník tzv. tržiště. V dotazníku může nabídnout své služby v oblasti dopravy, ubytování, dobrovolnictví, tlumočnictví, psychologické pomoci atd.


PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Psychologickou pomoc potřebují nejen aktuální uprchlíci, ale i lidé, kteří mají na Ukrajině příbuzné, i ti, kteří mají příbuzné na druhé straně konfliktu.

Ministerstvo vnitra
https://www.mvcr.cz/clanek/psychologicka-pomoc-pro-obcany-valka-na-ukrajine.aspx

Terapie.cz
https://www.terapie.cz/hlavu-nad-vodou-ukrajina


PRÁVNÍ POMOC

Pomoc koordinuje i Česká advokátní komora a v nejbližších hodinách zřídí i transparentní účet. Vytvořila také seznam advokátů, tlumočníků a překladatelů, kteří jsou ochotni zdarma pomoci.
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25507
https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=25511


JAK MLUVIT S DĚTMI A MLÁDEŽÍ O VÁLCE

Pokud pracujete s dětmi a mládeží, můžete využít skautskou metodiku
https://zpravodajstvi.skaut.cz/clanek/jak-mluvit-se-skautskymi-holkami-a-kluky-o-valce?fbclid=IwAR2egYSgxJoQkeIqb0gVqPCXuAIa9CIEzho8M79fnMcXygY79ctJIus_NlQ