I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Televize Noe dává hlas opomíjeným, nabízí přátelství osamělým, příležitost začínajícím, chce být alternativou (ne)spokojeným a prostor pro hledající.

Televize Noe je česká nekomerční (nezisková) televize se sídlem v Ostravě. Držitelem licence pro vysílání je společnost TELEPACE s.r.o. Tuto společnost charakterizuje již více než 20 let práce s mladými i dospělými v jejich přípravě na působení ve sdělovacích prostředcích. Činnost společnosti je spojena s osobou P. Leoše Ryšky, SDB.

Tým Tv Noe

Tv Noe je televizní program s etickým rozměrem. Vysílání má pokojný charakter spojený s pozitivním pohledem na svět. Nabízí zdravý životní styl s cílevědomým omezením zobrazování násilí a nemravností. Vysílaní je tedy odlišné od vysílání jiných stanic. K tomu přispívá i skutečnost, že žadatel nepočítá s vysíláním reklamy, společnost je nekomerčním subjektem. Tv Noe zprostředkovává zdravé hodnoty a všeobecnou snášenlivost mezi lidmi. Klade důraz na vzdělávání, na kulturní, duchovní a estetické prožitky. Příležitost dostávají rovněž církve, neziskové a veřejně prospěšné organizace. Tv Noe počítá s možností pořizovat vlastní nahrávky i živá vystoupení koncertních a divadelních představení. Program je do jisté míry komplementární s vysíláním Radia Proglas. Tv Noe spolupracuje na několika úrovních s mnoha televizemi obdobného zaměření ve světě.

Program je určen celé rodině. Oslovuje široké spektrum diváků všech generací bez ohledu na vzdělání. Všímá si různých sociálních skupin od střední vrstvy přes sociálně slabé nebo handicapované občany až po národnostní menšiny. Zohledňuje ty, kteří ve společnosti nemají výrazný hlas.

Tv Noe vysílá od roku 2006, nyní již devatenáct hodin denně. Program sestává z vlastních pořadů aktuálních i archivních, dále z pořadů připravených tuzemskými nebo zahraničními producenty a studii a z pořadů připravených obdobnými subjekty nebo jejich částmi obstarávajícími databanky a filmotéky a z koprodukčních projektů.

Signál Tv Noe se šíří pomocí digitálního satelitního vysílání DVB-S ze satelitu Astra 3A. Program lze sledovat i na internetu a přes televizní kabelové sítě. Neoficiální měření týdenní sledovanosti (WR) vykazuje odhadem více než 150 000 diváků. Program je připravován převážně v ostravském sídle, některé pořady vytvářejí regionální studia v Praze, Zlíně. Na tvorbě se podílí i řada jednotlivců a kulturních institucí.

Televize Noe vysílá jen díky spolupráci dárců, diváků. Klub přátel Telepace a televize NOE je volným sdružením těch, kteří chtějí spolupracovat a tyto cíle podle možností také finančně podporovat.

Televize Noe je televizí dobrých zpráv!

A jak to u nás vypadá vám zábavnou formou prozradí Jožin v pořadu Poletuchy.