I v nelehké době přinášíme dobré zprávy
  • Držitelem licence k vysílání televizní stanice Noe a Noe+ je společnost Telepace s.r.o.
  • Společnost sídlí v budově zapsaného spolku Sdružení Telepace.
  • Založení televize předchází činnost Studia Telepace s.r.o., které od roku 1994 bylo produkčním studiem a vyrábělo televizní pořady, dokumenty a pod.
  • Důležitým subjektem je Nadační fond Telepace; byl zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků pro podporu vysílání a podporu projektů Sdružení Telepace.

Telepace s.r.o.

Společnost byla založena za účelem získání licence, organizačního zajištění zahálení a vlastního provozování televizního vysílání programu televize Noe a nově také Noe+. Není založena za účelem dosahování zisku, ale za účelem realizace činnosti. V tomto smyslu je také zapsán předmět činnosti v obchodním rejstříku.

Předmětem podnikání je celoplošné televizní vysílání dle platné licence udělené Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

 

Název: Telepace s.r.o.

Sídlo: Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava

IČ: 26849755, DIČ: CZ26849755

Zastoupená: Leošem Ryškou, jednatelem

Zápis v OR: zapsáno u obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 50390

Nahoru ^


Sdružení Telepace z.s.

Zapsaný spolek Sdružení Telepace je již zavedenou neziskovou organizací pořádající a spolupracující řadu kulturních a výchovně vzdělávacích akcích pořádaných na území města Ostravy i mimo ně. Zapsaný spolek pořádá akce zaměřené na výchovu a vzdělávání mládeže. Díky projektu televize Noe, do kterého se sdružení také zapojilo se nabízí prostor vytáhnout projekty pořádané sdružením do médií a oslovit tak podstatně větší rozsah cílové skupiny. V domě sdružení sídlí i další partnerské organizace Klub Ámos Centra pro rodinu a sociální péči a Studio Hedvika Radia Proglas. Sdružení Telepace o své činnosti vydává výroční zprávu.

 

Název: Sdružení TELEPACE z.s.

Sídlo: Kostelní náměstí 2, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Registrace: sdružení je zapsané ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka č. 4535, zastoupené předsedou výboru Naděždou Urbáškovou

IČ: 69610584, DIČ: CZ69610584

Kontakty:


Studio Telepace s.r.o.

Studio Telepace je produkčním studiem, které vyrábí dokumenty, pořady apod. V současné době hlavně dodává pořady do pořadu Křesťanský magazín na ČT.

Studio Telepace obdrželo během své existence řadu ocenění na festivalech filmové a televizní tvorby.

Po rozjezdu projektu Tv Noe přešla část zaměstnanců do nově založené společnosti Telepace s.r.o.

 

Název: Studio TELEPACE, s.r.o

Registrace: Zapsáno v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 20015

Sídlo: Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava

Zastoupena: Leošem Ryškou SDB, jednatelem

IČ: 25828550, DIČ: CZ25828550

Nahoru ^


Nadační fond Telepace

Nadační fond byl založen již v roce 2004 (registrace proběhla v 03/2005), kdy se začaly uskutečňovat projekty připravované nekomerční neziskové televize. V té době ještě nebyl stabilizován její název Noe.

Nadační fond začal vyvíjet svou aktivitu až s podáním žádosti o licenci k vysílání.

Nadační fond oslovuje individuální dárce (fyzické osoby) i právnické osoby s cílem zabezpečit prostředky pro vysílání televize.  Od doby zahájení své aktivní činnosti již prostřednictvím nadačního fondu přispělo téměř 30.000 adresných dárců.

Nadační fond o své činnosti vydává výroční zprávu.

 

Název: Nadační fond Telepace

Registrace: Spisová značka: N 257 vedená od 1. 3. 2005 u rejstříkového soudu v Ostravě

Sídlo: Kostelní nám. 1839/2, 702 00 Ostrava

Zastoupen: Ing. Petrem Kudelou, předsedou správní rady Nadačního fondu Telepace

IČ: 26854210, DIČ: CZ26854210

Bankovní spojení: Oberbank AG, číslo účtu 610 000 0961/8040

Nahoru ^