I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Podpořte svou televizi

Televize Noe stojí na třech základních pilířích podpory. Je závislá na podpoře finanční (materiální), duchovní a ideové.

Televize Noe, televize dobrých zpráv, je nekomerční a nezisková. Snaží se vytvářet alternativu komerčním televizním stanicím, naplňujícím svůj program pouze obsahem vybíraným za účelem zisku.

Nekomerčnost znamená především svobodu a nezávislost na mediálních domech, na zadavatelích reklamy, do značné míry i nezávislost na počtu diváků. Znamená ovšem také závislost na zájmu diváků a na jejich osobní angažovanosti. Jinými slovy: Televize Noe promyšleně a záměrně staví svoji existenci na podpoře svých diváků. Budou-li diváci o televizi Noe aktivně stát, bude existovat.

Pravidelné náklady přesahují 6 mil./měsíc.

Největší položkou jsou poplatky za vysílací trasy, (aby se signál dostal od nás k vám skrze pozemní digitální vysílání, prostřednictvím satelitu, internetu či zajištěním služby kabelovým operátorům), za které pravidelně platíme více jak 3 mil./měsíc.

Mzdy, odvody a personální náklady tvoří částku 2,5 mil./měsíc. Kolem naší televize se točí kolem 120–130 lidí podle intenzity programu.

Další více než 1 mil. Kč zahrnuje provoz domu, energie, nákupy práv, licenční poplatky, OSA a další služby, dále pak pohonné hmoty, opravy vozidel apod.

 

 

Číslo účtu pro platby z ČR

6100000961/8040

účet vede: Oberbank AG pobočka Česká republika

Způsobů podpory je několik:

  • Nejčastějším je finanční příspěvek.
  • Dále je to pomoc při šíření tiskovin v obcích, farnostech, při obsluze diváků - členů Klubu přátel (funkce Kamarád Noe - KaNoe).
  • Potřebujeme technicky zdatné diváky, schopné nastavit zejména starším spoluobčanům příjem televize Noe
  • Stojíme o modlitbu za dobrá díla, mezi něž se chce televize Noe počítat.
  • Stojíme o náměty, o komunikaci s tvůrci v pořadech i mimo ně, na webu i osobně.
  • Zvláštním druhem pomoci jsou jazykově zdatní lidé k překladům textů k dabingu nebo k živému tlumočení při vysílání.

           

Platby z České republiky

Číslo účtu: 6100000961/8040

Konstantní symbol: 558 - finanční platby ostatní
Variabilní symbol: Vaše členské číslo Klubu přátel Telepace a televize Noe nebo rodné číslo nebo jakékoli číslo, které nám sdělíte na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonem.

Účet je veden u Oberbank AG pobočka Česká republika, České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II 6/3. 

 

 

Platby ze zahraničí (vč. Slovenska)

IBAN: CZ31 8040 0000 0021 3114 8776
BIC: OBKLCZ2X
Měna: EUR

Účet je rovněž veden u Oberbank AG pobočka Česká republika,

IBAN je kód pro zahraniční platby. Je uvedený na každém Vašem bankovním výpisu. BIC, také označovaný SWIFT code, je sada znaků jedinečná pro banku na celém světě.

DMS Noe

Dárcovské SMS – Novinka od března 2023

Nově nás můžete podporovat také formou DMS. Pravidla jsou obvyklá, k nahlédnutí na www.darcovskasms.cz

Jak na to: na telefonní číslo 87 777 poslat SMS ve tvaru:

DMS NOE 30 nebo DMS NOE 60 nebo DMS NOE 90 nebo DMS NOE 190
Cena DMS je 30, 60, 90 nebo 190 Kč, Nadační fond Telepace obdrží 29, 59, 89 nebo 189 Kč.

Trvalá DMS ve tvaru:
Do zprávy na číslo 87 777 napište: DMS TRV NOE 30 nebo DMS TRV NOE 60 nebo DMS TRV NOE 90 nebo DMS TRV NOE 190
a odešlete tak každý měsíc částku 30, 60, 90 nebo 190 Kč.

https://www.darcovskasms.cz/projekt-1331/vyroba-poradu-televize-noe.html

 

Potvrzení o daru

Po skončení kalendářního roku pošleme všem dárcům, od kterých budeme mít adresu potvrzení o poskytnutých darech v minulém kalendářním roce. Toto potvrzení může sloužit jako doklad pro snížení základu daně fyzických osob. To se řídí samostatnými právními předpisy.

Pokud jste poskytli dar a nemáte své členské číslo, prosíme, identifikujte svůj dar například názvem účtu, číslem účtu, poskytnutou částkou, nebo datem poskytnutí příspěvku. Členské číslo Vám bude přiděleno a na začátku roku Vám poskytneme potvrzení za všechny poskytnuté dary za uplynulý kalendářní rok. Identifikaci darů můžete poslat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . Můžete také volat na číslo +420 595 177 301.

SIPO – Pravidelná podpora

Díky službě SIPO si můžete nastavit pravidelnou částku, kterou budete měsíčně televizi Noe podporovat. Je to púro Vás forma jednoduchá, ale pro stabilní podporu vysílání velmi prospěšná.

Jak zavést přispívání formou SIPO

Předpis České poště, která dále platby předepisuje dále plátcům, posílá vždy v polovině měsíce Nadační fond Telepace.

Pro zavedení předpisu potřebujeme znát spojovací číslo plátce. Najdete ho na svém předpisu SIPO.

V textu u platby se plátcům objeví  "Televize Noe".

Darovací smlouva

Pokud potřebujete darovací smlouvu, napište nám o ni se svými základními nacionaliemi na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo si ji sami stáhněte, upravte a nám zašlete. Podepsanou ji obratem pošleme zpět.

Výdaje televize Noe

V rámci provozu je potřeba uhradit režii, mzdy, autorská práva, technologie, přenosový vůz, trasy, nákupy zahraniční produkce. V současnosti jsou nízkorozpočtové u supernízkorozpočtové televize na vzestupu a nabízí se proto výborná možnost výměny pořadů.

Naše hospodaření pravidelně komentujeme v pořadu Noemova pošta.

Zpětná vazba

Je pro nás důležité, že se vám do vaší rodiny Noe hodí jako kamínek do mozaiky vašeho života. Pište, volejte. V tomto smyslu tvoříme televizi dobrých zpráv všichni. Vy podporou, my tvorbou programu. Jsme a můžeme být dobrými spolupracovníky na dobrém díle.

 

Velmi jednoduchým způsobem je svěřit příspěvek oprávněné osobě na některém z vyhrazených míst. Prosíme, označte prosím na obálku jméno i členské číslo a výši částky.

Dary v hotovosti mohou přijímat osoby v těchto místech:

Ostrava

Telepace – Tv Noe
Kostelní náměstí 2
702 00 Ostrava
vedle biskupství a kostela sv. Václava.

Dary můžete předat na recepci Tv Noe.

Brno

Radio Proglas
Olomoucká 7
618 00 Brno

Dary můžete předat na recepci Radia Proglas.