I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Podpořte svou televizi

Televize Noe stojí na třech základních pilířích podpory. Je závislá na podpoře finanční (materiální), duchovní a ideové.

Televize Noe, televize dobrých zpráv, je nekomerční a nezisková. Snaží se vytvářet alternativu komerčním televizním stanicím, naplňujícím svůj program pouze obsahem vybíraným za účelem zisku.

Nekomerčnost znamená především svobodu a nezávislost na mediálních domech, na zadavatelích reklamy, do značné míry i nezávislost na počtu diváků. Znamená ovšem také závislost na zájmu diváků a na jejich osobní angažovanosti. Jinými slovy: Televize Noe promyšleně a záměrně staví svoji existenci na podpoře svých diváků. Budou-li diváci o televizi Noe aktivně stát, bude existovat.

Číslo účtu

6100000961 / 8040

účet vede: Oberbank AG pobočka Česká republika

Způsobů podpory je několik:

  • Nejčastějším je finanční příspěvek.
  • Dále je to pomoc při šíření tiskovin v obcích, farnostech, při obsluze diváků - členů Klubu přátel (funkce Kamarád Noe - KaNoe).
  • Potřebujeme technicky zdatné diváky, schopné nastavit zejména starším spoluobčanům příjem televize Noe
  • Stojíme o modlitbu za dobrá díla, mezi něž se chce televize Noe počítat.
  • Stojíme o náměty, o komunikaci s tvůrci v pořadech i mimo ně, na webu i osobně.
  • Zvláštním druhem pomoci jsou jazykově zdatní lidé k překladům textů k dabingu nebo k živému tlumočení při vysílání.

Výdaje televize Noe

V rámci provozu je potřeba uhradit režii, mzdy, autorská práva, technologie, přenosový vůz, trasy, nákupy zahraniční produkce. V současnosti jsou nízkorozpočtové u supernízkorozpočtové televize na vzestupu a nabízí se proto výborná možnost výměny pořadů.

Zpětná vazba

Je pro nás důležité, že se vám do vaší rodiny Noe hodí jako kamínek do mozaiky vašeho života. Pište, volejte. V tomto smyslu tvoříme televizi dobrých zpráv všichni. Vy podporou, my tvorbou programu. Jsme a můžeme být dobrými spolupracovníky na dobrém díle.