I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Outdoor Films Outdoor Films s Markétou Hanákovou (88. díl)
S kardiostimulátorem do velehor

Náš dnešní host, Markéta Hanáková, která má implantovaný kardiostimulátor, vytvořila světový výškový rekord s tímto přístrojem na dvou sedmitisícovkách – v afghánském Hindúkúši a v Pamíru. Vystoupila během těchto expedic na vrchol?

Mezi pražci: Březen 2020

Flétnový soubor Třeboňských pištců je bezesporu známou jihočeskou legendou. Pištci si dokonce zahráli i ve Vatikánu.
A s tím souvisí i soutěžní otázka. Napište nám jméno papeže, kterému tento soubor při audienci muzicíroval a ve kterém to bylo roce.
Věříme, že to není zapeklitá otázečka a těšíme se na vaše odpovědi ;O)