Podpořte prosím Lepší oči pro Noe – sbírka na nové kamery pro přenosový vůz

Lurdský příběh

Píseň o Bernadettě

Dokumentaristika

Premiéra: 1.1.2017

Výroba: 2016

Bylo to v roce 1940, v čase války. Franz Werfel – jeden z nejvýraznějších německy píšících pražských spisovatelů – se tehdy kvůli obavám z nacistů rozhodl emigrovat. Během strastiplné cesty se ocitl v Lurdech, kde se seznámil s příběhem mariánských zjevení malé Bernadettě a následných lurdských zázraků. Vyrůstal v židovské rodině, ale jeho katolická chůva ho už v dětství seznamovala s křesťanstvím. Snad proto ho lurdské mariánské události zasáhly natolik, že dal slib. V něm se zavázal, že pokud se mu podaří dostat do bezpečí, před jakoukoli jinou prací nejdříve „zapěje píseň o Bernadettě“. Učinil tak už o rok později, jak sám píše v předmluvě ke své knize:

Odvážil jsem se zazpívat píseň o Bernadettě, třebaže nejsem katolík, nýbrž žid. Odvahu k tomuto činu mi dal slib mnohem starší a neuvědomělejší. Již za dnů, kdy jsem psával první verše, přísahal jsem sám sobě, že budu svou prací vždy a všude oslavovat Božské tajemství a svatost u lidí, bez zřetele k době, která se s posměchem, zlobou a lhostejností odvrací od těchto posledních hodnot našeho života.“ (Franz Werfel, Píseň o Bernadettě, 1941)


O několik desítek let později vznikla česká divadelní kompozice Werfelova slavného románu. Autorem scénáře byl Jaromír Staněk, hereckého ztvárnění se ujali Anna Suchánková, Alfréd Strejček a František Kreuzmann, který navíc spolupracoval na scénáři. Dílo pak zaujalo i tvůrce televize Noe, a proto se rozhodli pro jeho televizní zpracování. Pojďte se s námi i vy nechat přivést k zamyšlení i fascinovat zázračnou historií lurdského děvčátka Bernadetty.

Dokumentaristika

Premiéra: 1.1.2017

Výroba: 2016