I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kostel sv. Vincenta de Paul

Bratislava - Ružinov

Dokumentaristika

Premiéra: 28.9.2017

Výroba: 2017

V dokumentu vás Akad. soch. Viliam Loviška seznámí s vnitřním prostorem farního římskokatolického kostela svatého Vincenta de Paul v Bratislavě v městské části Ružinov. Jedná se o modernistickou sakrální stavbu, vysvěcenou v září roku 2000 arcibiskupem Janem Sokolem. Kostel je zasvěcený francouzskému knězi, který svůj život obětoval chudým, starým či nemocným lidem. Svatý Vincent de Paul byl zakladatelem Misijní společnosti, jejíž kněží a řeholníci jsou známí pod pojmenováním lazaristé či vincentíni.

Dokumentaristika

Premiéra: 28.9.2017

Výroba: 2017