I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jmenování nového ostravsko-opavského pomocného biskupa Mons. Martina Davida

Dokumentaristika

Výroba: 2017

Dokumentaristika

Výroba: 2017