I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mene Tekel - Toufarova křížová cesta

Duchovní pořady

Premiéra: 1.3.2020

Výroba: 2020

Přenos ekumenické bohoslužby za popravené, umučené a zemřelé politické vězně z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.Připraveno ve spolupráci s Ekumenickou radou církví, Arcibiskupstvím pražským, Konfederací politických vězňů ČR, Katedrálním sborem a jeho sólisty.

Zazněl při ní text křížové cesty od Miloše Doležala a Marie Judit od Ježíše Zmrtvýchvstalého OCD, který vznikl při příležitosti letošního kulatého výročí smrti P. Josefa Toufara.

Duchovní pořady

Premiéra: 1.3.2020

Výroba: 2020