I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Jan Špilar - Smysl oběti a objetí nejen v Bibli

Duchovní pořady

Premiéra: 2.9.2020

Výroba: 2020

V době epidemické karantény jsme si možná ještě naléhavěji uvědomili důležitost lidské blízkosti a oběti.

Jan ŠPILAR (1964, Pardubice) se vyučil kadeřníkem v Hradci Králové a nastoupil jako maskér v Národním divadle v Praze, kde líčil na filmu Amadeus. Po vojně se přestěhoval do Brna, kde pracoval jako listonoš. K profesi kadeřníka se vrátil v Přerově, Praze a nakonec zpět v Brně. V roce 1993 si otevřel kadeřnické studio Střihoruký Edward, kde pracuje dodnes. Od roku 1999 si zároveň doplňoval vzdělání, v roce 2003 maturoval a v roce 2004 promoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, na katedře praktické teologie. V roce 2008 mu bylo uděleno jáhenské svěcení. Jáhenskou službu vykonává v Brně, a to v kostele sv. Michala naproti svému kadeřnickému studiu. S manželkou Gitou má tři děti.

Duchovní pořady

Premiéra: 2.9.2020

Výroba: 2020