I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Jan Hanák - kněz

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2009

Výroba: 2009

Jan Hanák se narodil v Brně. V roce 2000 dokončil studium na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, v témže roku je vysvěcen na jáhna a o rok později je vysvěcen na kněze. Pokud Jana Hanáka potkáte mimo církevní půdu, těžko poznáte, že jde o kněze. Kleriku nosí výjimečně - mnohem lépe se cítí v sandálech a džínách. Tento kněz káže, učí žurnalistiku, vystupuje v divadle a píše scénáře do pořadů pro dospívající. Nyní působí v České televizi, kde se podílí na přípravě Křesťanského magazínu a také pracuje jako scénárista na pořadu Po hladině, který je definován jako pořad pro širší veřejnost, než jsou pouze křesťansky smýšlející lidé. Na MU vyučuje na katedře Mediálních studií a žurnalistiky kurzy věnované rozhlasovému zpravodajství a rozhlasovému dokumentu.

Dokumentaristika

Premiéra: 12.1.2009

Výroba: 2009