I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR - Kulturní magazín

Muzeum starobrněnského opatství

Publicistika

Premiéra: 14.2.2022

Výroba: 2022

V muzeu ve starém Brně uchovávají vzácné památky ze života zakladatele genetiky Johana Gregora Mendela. V ARTBITRU však uvidíme mnohem více, třeba obraz Petera Paula Rubense Svatý Augustin, zachycující světce na počátku jeho konverze. Tak se nezapomeňte dívat!

Publicistika

Premiéra: 14.2.2022

Výroba: 2022