I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

ARTBITR - Kulturní magazín

o Matce Rose Vůjtěchové

Publicistika

Premiéra: 11.4.2022

Výroba: 2022

Matka Rosa Vůjtěchová nerada mluvila o své osobě. Mnohem raději mluvila o dobrém Bohu a o jeho Srdci, které přetéká láskou a milosrdenstvím k nám lidem. Když sestrám vyprávěla něco ze svého života, vždy chtěla ukázat, že vše dobré v jejím životě je utvářeno Boží milostí. Sama sebe viděla jako velkou hříšnici, která pouze plní Boží vůli. To bylo jejím životním programem.

Matka Rosa sepsala část svého života z poslušnosti, aby vyhověla přání svého zpovědníka P. Aloise Štorka SJ. Později dala pokyn ke zničení rukopisu, ale její tehdejší sekretářka sestra Anežka jí v tomto přání nevyhověla.

Rukopis a zápisky sester z vyprávění Matky Rosy se staly hlavním zdrojem informací o životě zakladatelky sester těšitelek.
V ARTBITRU si představíme osobnost Matky Rosy a knihy, které o ní vznikly.


Publicistika

Premiéra: 11.4.2022

Výroba: 2022