I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá

katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Duchovní pořady

Premiéra: 24.4.2022

Výroba: 2022

Přenos mše svaté s uložením relikvie bl. císaře a českého krále Karla I. Rakouského v katedrále. Celebruje Mons. Václav Malý, pomocný biskup pražský. Bohoslužby se zúčastní členové Řádu sv. Jiří (Řád sv. Jiří – evropský řád Domu Habsbursko-Lotrinského).

Duchovní pořady

Premiéra: 24.4.2022

Výroba: 2022