I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá na poděkování Bohu a sv. Anežce České za dar svobody

Praha, kostel Panny Marie Sněžné

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2022

Výroba: 2022

Přenos bohoslužby na poděkování za dar svobody. Celebruje Mons.Jan Graubner, arcibiskup pražský.

Duchovní pořady

Premiéra: 17.11.2022

Výroba: 2022