I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Milan Šimáček - publicista a herec

Dokumentaristika

Premiéra: 2.9.2009

Výroba: 2009

Ing. Milan Šimáček se narodil ve stejný den jako britská královna Alžběta II., sochař Olbram Zoubek či písničkář Jaroslav Hutka - tedy 21. dubna. Jen v roce 1962 v Hodoníně - na jižní Moravě totiž jeho český otec vykonával práci stavbyvedoucího. K tomu kraji, kde jsem v porodnici spatřil světlo světa, nevím, co dál napsat, neb jsem se brzy odstěhoval zpátky do Čech, tedy do Prahy. Náš rod Šimáčků pochází z Koněprus, tedy z Karlštejnska. Folklor, lidové zpěvy+tance, to mně nic neříká, jsem celou svojí bytostí Pražan. Po maturitě na Purkyňově gymnáziu vystudoval v Praze Vysokou školu ekonomickou, Lidovou konzervatoř /obor literární žánry/ a žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK. Začínal jako náměstek ředitele dnes již legendárního divadla - Studia Ypsilon. Odsud přešel do akademického světa - stal se tajemníkem a pedagogem divadelní fakulty AMU. Následovala kariéra dramaturga a uměleckého ředitele Paláce kultury /dnes Kongresového centra Praha/. Byl zástupcem ředitele Vyšší odborné školy publicistiky, zřizované Arcibiskupstvím pražským, zástupcem šéfredaktora křesťanského týdeníku Naše rodina, tiskovým mluvčím Hospodářské komory Praha a šéfredaktorem jejího časopisu. Zasedal v deseti porotách na mezinárodních filmových festivalech, zejména ekumenických; za všechny: Berlín, Karlovy Vary, Zlín, Varšava, Plzeň, Trenčianske Teplice. S manželkou Marií, se kterou mají dvě dospělé dcery - Hanu a Kateřinu - žijí v odluce. Hlavním koníčkem tohoto pražského patriota jsou dějiny, a to zejména jeho rodné země a české metropole. Osobní krédo Vím, že je těžké určit nejsilnější část Bible, ale pro mě je nejzásadnější pasáž v Novém zákoně - konkrétně v podobenství O marnotratném synovi. Četl a při liturgii slyšel jsem je nesčetněkrát, a přesto mi pokaždé vžene slzy do očí. Ptáte se proč? Je jasným doložením Nové smlouvy, kterou nám přinesl Ježíš Nazaretský ve svojí široké náruči Boží lásky. Jako je slušnost pozdravit a povinnost odpovědět, je povinností i odpustit. Když se nám člověk omluví a vidíme lítost, musíme odpouštět. Vždyť to tak slibujeme v modlitbě Otčenáš!

Dokumentaristika

Premiéra: 2.9.2009

Výroba: 2009