I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zambie: Oratoř, naděje pro mladé

Dokumentaristika

Výroba: 2007

Dokumentaristika

Výroba: 2007