I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Církev a Revoluce

debata o roli církve v listopadových událostech 1989

Publicistika

Premiéra: 17.11.2015

Výroba: 2014

Debata o roli církve v listopadových událostech 1989. Minimálně od druhé poloviny osmdesátých let byl patrný fenomén propojení oficiálních a neoficiálních struktur na církevní úrovni, který se významně projevil právě během velehradské pouti v roce 1985, a předznamenával i utvrzování součinnosti mezi církevním a občanským disentem.

Církevní prostor tehdy znamenal jednu z nemnoha veřejných a kolektivních možností, jak demonstrovat odpor vůči vládnoucímu režimu a hledat k němu možnost alternativy. Vrcholem pak byl pochopitelně rok 1989, který se odehrával mimo jiné i ve znamení příprav na svatořečení Anežky Přemyslovny, které proběhlo 12. listopadu 1989 ve svatopetrské bazilice v Římě. Odjezd více než desetitisíců poutníků za železnou oponu, aby mohli být přímými svědky obřadu kanonizace, jen potvrzoval, že chatrné základy stavby komunismu se začínají rozpadat i u nás.

Debaty se účastnil kardinál Miloslav Vlk, historik Jaroslav Šebek a salesián Ladislav Heryán. Moderuje Marek Orko Vácha.

Publicistika

Premiéra: 17.11.2015

Výroba: 2014