I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sedm výprav Josefa Vágnera

Návraty domů

Publicistika

Premiéra: 13.12.2015

Výroba: 2015

Náš pořad se přehoupne do roku 2016 a besedování o afrických zvířatech a významné osobnosti – Josefa Vágnera, českého zoologa a ředitele ZOO Dvůr Králové nad Labem šedesátých a sedmdesátých let minulého století, který dokázal uskutečnit svůj sen safari, bude pokračovat. Našimi hosty budou nadále dcera Josefa Vágnera Ing. Lenka Vágnerová, předsedkyně správní rady Nadace Josefa a Zdenky Vágnerových a dnešní ředitel ZOO Dvůr Králové n/L MVDr. Přemysl Rabas. 

Čtvrtý díl bude zaměřen na návraty ohrožených zvířat do domoviny. O tomto bohulibém účelu seriózních ZOO hovoříme v každém díle a nejinak tomu bude i v tomto díle. Zaměříme se ale na zvířata, o kterých jsme zatím mluvili jen okrajově. Konkrétně to budou antilopy vrané, koňské, přímorožci jihoafričtí, šavlorozí či adaxi a také se podíváme blíže na nosorožce černé neboli dvourohé. Jaký je jejich osud, co je čeká, a mají šanci na přežití? Budeme se samozřejmě zabývat v našich hovorech i činnosti Josefa Vágnera. Jak lovil přímorožce, nosorožce a jak se chystal na jejich odchov v zajetí, aby je nakonec mohl navrátit zpět?   Premiéra vysílání bude v pondělí 4. ledna 2016 ve 20 hod. na televizi Noe. Reprízy i zhlédnutí pak v archivu TV Noe.

Otázka pro diváky: Jak se jmenuje antilopa, která byla v Africe vyhubena začátkem 20. stol.?

Zasílejte odpovědi na vysilani@tvnoe.cz nebo SMS na tel.č. 775 177 377. Výherce, který bude vylosován na začátku 5. dílu v dubnu 2016 obdrží pobyt v ZOO Dvůr Králové n/L. pro celou rodinu.

Konec losování bude ve 20 hod. 4. dubna 2016

Publicistika

Premiéra: 13.12.2015

Výroba: 2015