I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Slavnostní koncert k 20. výročí založení ostravsko-opavské diecéze

katedrála Božského Spasitele v Ostravě

Hudba - vážná

Výroba: 2016

Hudba - vážná

Výroba: 2016