I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Setkání

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2017

Výroba: 2015

Setkání šesti spolužáků 70 let po maturitě, spolu se vzpomínkami na nucené pracovní nasazení za 2. svět. války

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2017

Výroba: 2015