I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Vodopády milosrdenství

Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2017

Výroba: 2017

V Paraguayi začaly sestry františkánky působit v roce 2008 na pozvání bratří minoritů. Hlavní činností je práce s dětmi a s mládeží z nejchudších osad a s jejich rodinami. Pracují s dětmi z chudých zón. Navštěvují je v jejich obydlích, zajišťují jejich vzdělávání, katecheze, obstarávají léky, jídlo, pomáhají najít práci jejich matkám.
Děti docházejí do Centra Božího Milosrdenství a zde pro ně sestry připravují bohatý program - katecheze, přípravy na svátosti, hry, doučování. A také vyjíždějí k nim do nejchudších osad. Ve spolupráci s bratry minority se podílí na přípravách a průběhu slavností v Centru Božího Milosrdenství. Každoročně v lednu také společně pořádají setkání mládeže.


Dokumentaristika

Premiéra: 8.3.2017

Výroba: 2017