I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Noční univerzita

Energie v rukou

Vzdělávací pořady

Premiéra: 16.5.2018

Výroba: 2018

Dr. Michael Londesborough, B.Sc Hons Ph.D. a Ing. Jiří Horák, Ph.D. alias Smokeman hovoří na téma využití energie z chemického i energetiského pohledu. Přednáška vznikla ve spolupráci s VŠB-Technickou univerzitou Ostrava, Popularizace vědy a výzkumu, Audiovizuální služby.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 16.5.2018

Výroba: 2018