I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Má vlast

Konopiště

Hudba - vážná

Premiéra: 20.1.2019

Výroba: 2019

Záznam koncertu V. Hudečka a jeho hostů z Hudebního salonku zámku Konopiště, který se nachází v Soukromých  pokojích rodiny Františka Ferdinanda d'Este. Kristina Fialová doprovází Václava Hudečka na původní historický klavír rodiny d'Este.

Účinkují: Kristina Fialová-Nouzovská - klavír, viola; Petr Nouzovský - violoncello; Václav Hudeček - housle

Program:
Franz Drdla: Souvenir
Fritz Kreisler: Vídeňské capriccio
Josef Haydn: Duett für violone und cello
Ludwig van Beethoven: Duett mit zwei obligaten Augengläsern (Viola and Violoncello)
Roman Haas: Introdukce a téma
Roman Haas: Variace pro violu a violoncello (Variace I., Variace II., Variace III., Variace IV. - Czardas)
Roman Haas: Preludium pro violu a violoncello (I. Preludium, II. Ostinato, III. Interludium, IV. Bolero, V. Finale)


Hudba - vážná

Premiéra: 20.1.2019

Výroba: 2019