I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Léta letí k andělům

Dana Němcová - chartistka

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2011

Výroba: 2008

Tentokrát se na životní cestu plnou zvratů, bolestí a osobní statečností zeptáme známé aktivistky z let sovětské okupace, signatářky Charty 77 a předsedkyní správní rady Výboru dobré vůle Olgy Havlové Dany Němcové.

Dokumentaristika

Premiéra: 10.3.2011

Výroba: 2008