I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Dezinformace - jak a proč na ně?

Publicistika

Premiéra: 18.10.2019

Výroba: 2019

Nikdy v dějinách jsme o světě, společnosti a dění kolem nás nevěděli tolik co dnes. Máme k dispozici nespočet informačních zdrojů (rozhlas, televize, internet), zároveň si ale nemůžeme být jisti, zda nám dané zdroje poskytují informace přesné a pravdivé. Často slyšíme o hybridních hrozbách, o informační válce, o snaze pomocí lží a nepřesných zpráv ovlivnit veřejné mínění. Jsou dezinformace či fake news skutečně hrozbou?

Hosté: 
Petr Nutil, autor knihy Média, lži a příliš rychlý mozek (Grada 2018), spoluzakladatel webu Manipulatori.cz

Kateřina Procházková, analytička projektu SINOPSIS při Univerzitě Karlově, novinářka

Magdaléna Frouzová, tisková mluvčí Zastoupení Evropské komise v České republice

Moderuje Daniela Brůhová

Publicistika

Premiéra: 18.10.2019

Výroba: 2019