I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

K jádru věci

s Michalem Stehlíkem

Publicistika

Premiéra: 28.10.2019

Výroba: 2019

Dnešním hostem je doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., český historik a slovakista, působící na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde byl v letech 2006 až 2014 děkanem. Zabývá se především českými dějinami 20. století. V letech 2014 až 2015 byl předsedou Rady Českého rozhlasu. Je náměstkem generálního ředitele Národního muzea.

Kromě právě udělených státních vyznamenání budeme mluvit o nedávných dějinách i o tom, proč se jimi vůbec zabývat. Řeč bude také o moci a její důstojnosti i pokušení. Reagovat budeme jako vždy také na aktuální společenské dění.


Moderátorkou pořadu je Irena Pulicarová.

Publicistika

Premiéra: 28.10.2019

Výroba: 2019