I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Zpravodajské Noeviny

4. 2. 2020

Zpravodajství

Premiéra: 4.2.2020

Výroba: 2020

REPORTÁŽE

 

Výročí posvěcení kostela ve Střílkách

Ve Střílkách si lidé připomněli 250. výročí posvěcení svého kostela Slavnostní bohoslužbě v kostele Nanebevzetí Panny Marie předsedal pomocný biskup olomoucký Josef Nuzík.

 

Blahoslavený Jindřich Librarius

V Českých Budějovicích se uskutečnila vědecká konference „Blahoslavený Jindřich Librarius a jeho význam pro současnost“. V zaplněném klášterním sále hovořili odborníci o osobnosti prvního převora dominikánského kláštera, který byl podle tradice zpovědníkem a důvěrníkem krále Přemysla Orakara II.

 

Haiti – Všechny barvy naděje

Ostrov Haiti býval perlou Karibiku, dnes je nejchudší zemí západní polokoule. Život tamních obyvatel vykreslují velkoformátové fotografie Jiřího Pasze, vystavené do konce února v olomoucké vědecké knihovně. Na výstavu naváže přednáška Kláry Lőffelmannové, která pomáhala na Haiti přímo v terénu.

 

Obnova baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi

Na nejstarším českém poutním místě ve Staré Boleslavi aktuálně probíhá obnova románské baziliky sv. Václava, která je neodmyslitelně spojená s počátky křesťanství u nás. Celou opravu koordinuje probošt kapituly svatých Kosmy a Damiána P. Libor Bulín.


Setkání u studny v Olomouci

Olomoucká Setkání u studny podněcují účastníky k umění vidět, slyšet a žasnout. Z olomoucké katedrály, kde před deseti lety začínala, se loni přesunula do Arcibiskupského paláce. Nabízejí poznání jeho historie, architektury, umění a osobností.


Výstava KOMenský v KOMiksu

V Národním pedagogickém muzeu v Praze byla otevřena výstava nazvaná Komenský v komiksu. Na 25 panelech přibližuje různá období Komenského života a různé oblastí jeho zájmů. Je součástí oslav 350. výročí Komenského smrti a potrvá do konce letošního roku.


Bruslení pro Tříkrálové koledníky

Bruslení pro tříkrálové koledníky a dobrovolníky připravila uherskobrodská Charita. Každoročně jim tak děkuje za pomoc v Tříkrálové sbírce. Bruslení ale není pro koledníčky odměnou jedinou: V průběhu roku je pro ně připravené třeba i promítání v kině nebo plavání v městském bazénu.Z DIÁŘE

 

Brno-Žabovřesky, 5. února

Večer Žalmů

Žalmy v překladu Václava Bognera bude v salesiánském kostele v Brně-Žabovřeskách recitovat Jiří Hanuš. Na kytaru ho doprovodí Martin Kostaš a průvodní slovo bude mít Zdeněk Jančařík.


Frýdek-Místek, 7. - 9. února

Festival Cyklocestování

Festival ve Frýdku-Místku zve na cyklistické výlety do různých koutů světa v besedách, filmech a workshopech. Letos bude i film o Radku Jarošovi, jeho osmitisícovkách a cestě na kole na Elbrus.


Skoky u Žlutic, 9. února

Svátek Panny Marie Lurdské

V poutním kostele Navštívení Panny Marie ve Skokách bude mši svatou na svátek Panny Marie Lurdské celebrovat P. Vladimír Slámečka. Po jejím skončení bude tradiční setkání poutníků.


Zábřeh, 11. února

O ideálech a realitě

Křesťanská akademie a komunitní centrum v Zábřehu zvou na setkání s jednou z výrazných postav listopadových dnů před třiceti lety. Bude se vzpomínat i přemýšlet o nenaplněných ideálech.


Praha, 12. února

Tomáš Akvinský: Zbožštění v Kristu

Diskusní klub čtenářů dominikánského nakladatelství Krystal se bude tentokrát zabývat postavou Tomáše Akvinského. Hostem večera v pražském centru u kláštera sv. Jiljí bude dominikán Metoděj Němec.


Plzeň, 13. února

Den otevřených dveří

Na den otevřených dveří Církevní základní školy v Plzni jsou zváni rodiče i děti. Bude prohlídka školy a možnost nahlédnout do vyučování, případně si něco ze školních aktivit zkusit na vlastní kůži.


Karlovy Vary, 14. února

Poutní deníky

Křesťanská akademie v Karlových Varech zve na vyprávění a četbu z poutních deníků. Vyprávět a číst bude poutník Radek Hrdlička, o hudební doprovod se postará uskupení DaDah.


Praha-Vyšehrad, 15. února

Pouť ke sv. Valentinovi

Vyšehradská pouť ke svatému Valentinovi zahrne rekolekci pro snoubence a poutní bohoslužbu v bazilice. Duchovní obnovu povede Mons. Aleš Opatrný, je třeba přihlásit se předem.Zpravodajství

Premiéra: 4.2.2020

Výroba: 2020