I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Bačkorám navzdory

Richardis, miluješ mne...?

Dokumentaristika

Premiéra: 4.4.2020

Výroba: 2019

"Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde? (Jan 21)


Sestra Helena (Richardis) Nováková se narodila 3. prosince 1928 v Rozseči u Nové Říše. Do kláštera boromejek vstoupila po válce. V roce 1949 oblékla řeholní šat a získala jméno sestra Richardis. V dokumentu "Richardis, miluješ mne...?" rekapituluje svůj život, stárnutí v klášteře i okamžiky, které ji vedly k rozhodnutí odpovědět na Pánovo volání.

Dokumentaristika

Premiéra: 4.4.2020

Výroba: 2019