I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kambodža pohledem zblízka

Dokumentaristika

Premiéra: 19.4.2020

Výroba: 2015

Dokument z produkce Missioni Don Bosco nás zavádí do prostředí obyvatel Kambodže. Chudá a zubožená země se dosud jen zvolna vzpamatovává z hrůzovlády Pol Pota. Neutěšená poltiická a ekonomická situace nejvíce dopadá na mladou generaci. Sledujeme příběh dvacetileté dívky Sokkheng, kterou z bídy zachránila možnost studia v Salesiánské hotelové škole.

Příběh Sokkeng by mohl být zrovna tak příběhem dětí jako Siya, Sarun, Pannha… příběhem všech těch dětí, které žijí v podmínkách extrémní chudoby.

Téměř polovina dětí v Kambodži trpí podvýživou. Jedno z osmi dětí umírá před dovršením pátého roku života v důsledku nemocí, které by se daly snadno léčit. Více než 30 %  Kambodžanů přežívá s méně než jedním dolarem na den. Jsou zde rodiny, které jsou tak chudé, že jejich jedinou alternativou je poslat pracovat vlastní děti. Mnohé rodiny také podlehnou vidině okamžitého zisku za cenu ztráty lidské důstojnosti a končí v osidlech sexuálního byznysu.


A přece se tato salesiánská misie prakticky neliší od té, kterou začal před více než 150 lety svatý Don Bosco na periferiích italského Turína.

Dokumentaristika

Premiéra: 19.4.2020

Výroba: 2015