I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z poutního místa Vranov u Brna

Slavnost Zvěstování Páně

Duchovní pořady

Premiéra: 25.3.2020

Výroba: 2020

Poutní místo Vranov u Brna si v tento den připomeneme událost starou 780 let. Tehdy Panna Maria, která se zjevila mezi duby ve vranovských lesích nemocnému zbloudilému šlechtici maršálku Vilémovi z Rožmberka, ho požádala o vystavění kostela. Vilém neotálel a začal horlivě stavět. Poté, co byly položeny základy z dubového dřeva, došlo v neděli , v den Vtělení Páně roku 1240 k zázračnému uzdravení – Vilémovi se navrátil zrak. Tuto pradávnou legendu zaznamenal paulánský řeholník František Talbert. Soška nalezená na místě zjevení je zde od té doby stále uctívaná a zobrazuje Pannu Marii jako dívku, v okamžiku Vtělení, s hlavou mírně nakloněnou, rozpuštěnými vlasy, s téměř sepjatýma rukama – aby do jejich dlaní mohl každý poutník vložit své prosby a své „ano s Marií Tobě, Bože“.

Duchovní pořady

Premiéra: 25.3.2020

Výroba: 2020