I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Ovečky

24. neděle v mezidobí (A)

Pořady pro děti

Premiéra: 10.9.2020

Výroba: 2020

Společně s našimi moderátory a dětmi ve studiu i u televizních obrazovek reflektujeme Boží slovo z nedělní liturgie. Petr přistoupil k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát, ale (třeba) sedmasedmdesátkrát.“ A právě o tom že máme druhým odpouštět, ale že to někdy nemusí být zrovna snadné, bude řeč v prvním dílu Oveček. Spolu s dětmi ve studiu se těší moderátoři Klára a Karel.

Pořady pro děti

Premiéra: 10.9.2020

Výroba: 2020