I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Příběhy z Dobré Knihy

Ježíšův křest

Pořady pro děti

Premiéra: 14.5.2021

Výroba: 2014

V dalším příběhu z Dobré Knihy se přeneseme na břeh řeky Jordán, kde Jan Křtitel vybízí lidi k pokání a křtí je vodou. Když za ním přijde Pán Ježíš, aby se i on dal pokřtít, Jan o něm řekne: „Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa“… A co bylo potom? Dívejte se s námi a dozvíte se také to, v čem se Natálka podobá právě Janu Křtiteli...

Pořady pro děti

Premiéra: 14.5.2021

Výroba: 2014