I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela sv. Jana Nepomuckého

Nepomuk

Duchovní pořady

Premiéra: 16.5.2021

Výroba: 2021

Přenos slavnostní bohoslužby u příležitosti výročí 300 let od blahořečení sv. Jana Nepomuckého. Bohoslužbu bude sloužit kard. Dominik Duka, OP za účasti všech biskupů z ČR, Apoštolského nuncia a pozvaných biskupů z Německa.

Duchovní pořady

Premiéra: 16.5.2021

Výroba: 2021