I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Varhanní koncert

Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2021

Hudba - vážná

Premiéra: 4.6.2021

Výroba: 2021

Přímý přenos koncertu v rámci Dne slezských varhan z kostela sv. Václava v Ostravě. Účinkují Petr Čech a Camerata Janáček, umělecký vedoucí Pavel Doležal.

Program:
Karel Stamic – Orchestrální kvartet F dur op. 14 č. 4 
Bohuslav Matěj Černohorský – Toccata C dur
anonym – Fuga a moll
František Xaver Brixi – Preludium C dur, Seykorka
Jan Křtitel Kuchař – Andante a moll
Jan Křtitel Vaňhal – Fuga XII
Karel Blažej Kopřiva – Fuga d moll supra cognomen DEBEFE, Fuga – Pastorella C dur
Josef Ferdinand Norbert Seger – Toccata a fuga II.
Jan Křtitel Vaňhal – Koncert pro varhany a smyčce F dur  


Hudba - vážná

Premiéra: 4.6.2021

Výroba: 2021