I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Mše svatá z kostela sv. Cyrila a Metoděje

Lužice u Hodonína

Duchovní pořady

Premiéra: 11.7.2021

Výroba: 2021

Přenos mše svaté z 15. neděle v mezidobí.

Duchovní pořady

Premiéra: 11.7.2021

Výroba: 2021