I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Jak potkávat svět

s Miroslavem Stecherem a Kryštofem a Erikem Makovcovými

Zábava

Premiéra: 7.10.2021

Výroba: 2021

Míra Stecher, českobudějovický rodák, patří k nejvýznamnějším osobnostem folklóru, ovšem nejen jihočeského.Dokazuje to řada jeho vlastních ocenění i cen, které získaly formace, pod jeho uměleckým vedením. (Malá dudácká muzika, Stylizace, Jihočeský soubor písní a tanců, BUDUS), ale také soubory, na jejichž činnosti se podílí (DFS Úsviťáček).
Jeho muzikantský talent (hraje špičkově na několik nástrojů, včetně různých typů dud) i jeho původní profese vyučeného kovomodeláře (dokonalá řemeslná zručnost) jej přímo předurčuje k další aktivitě: k výrobě lidových hudebních nástrojů. Vyrábí je přes třicet let.Na dudy se naučil hrát jako dvanáctiletý v dětském folklorním souboru Jitřenka, kde ještě nehrál, ale tancoval. Tam poznal Jaroslava Krčka i Josefa Krčka, folkloristu a historika prof. Jindřicha Pecku a režiséra Zdeňka Flídra.Díky i těmto zkušenostem je jeho zásluhou, že je dudácké kultuře v jihočeském regionu věnována velká pozornost. Proto byl nemateriální statek Dudácké tradice v jihočeském regionu zapsán roku 2015 do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Jihočeského kraje.Díky všem těmto zkušenostem se Míra Stecher věnuje výchově mladých muzikantů, zvláště výchově mladých dudáků. Jeho zásluhou, coby vedoucího muziky českobudějovického dětského folklórního souboru Úsviťáček mohl v roce 2015 představit pět nových mladých dudáků.Je skoro samozřejmé, že si i ve své rodině vychoval ze dvou svých vnuků Kryštofa a Erika Makovcových zdatné dudáky.

Zábava

Premiéra: 7.10.2021

Výroba: 2021