I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Když bolí duše

Poruchy osobnosti a psychoterapie

Vzdělávací pořady

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021

Porucha osobnosti ovlivňuje chování a prožívání i uvažování postiženého, někdy ztěžuje jeho zařazení do společnosti a vytváření mezilidských vztahů. Jedná se o osobnostní odchylky, nikoli o duševní nemoci. V pořadu bude hovořit moderátor P. Daniel Vícha na toto téma s členem domonikánského řádu prof. Peterem Tavelem OP,  který je děkanem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Své dotazy, postřehy můžete již před pořadem nebo v jeho průběhu zasílat na e-mail vysilani@tvnoe.cz anebo pomocí SMS na tel. č. 775177377.

Vzdělávací pořady

Premiéra: 6.10.2021

Výroba: 2021