I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Kulatý stůl

Štědrost a velkorysost

Publicistika

Premiéra: 17.12.2021

Výroba: 2021

Obzvlášť před svátky se mnozí lidé, v očekávání příchodu daru největšího, spontánně zapojují v obdarovávání. Platí i zde, že akce budí reakci? Co je to skutečná štědrost a které motivy darování si s ní někdy zaměňujeme? Má obdarovávání hranice a je darem i schopnost dávat? Ve studiu si budeme povídat s otcem Šebestiánem Smrčinou a Kateřinou Lachmanovou, těšíme se na Vaši společnost.

Do pořadu mohou vstupovat také diváci svými dotazy prostřednictvím e-mailu na adresu vysilani@tvnoe.cz nebo SMS zprávy na číslo 775 177 377.

Publicistika

Premiéra: 17.12.2021

Výroba: 2021