I v nelehké době přinášíme dobré zprávy

Sedmihlásky

A dyž sa Valášek narodí

Pořady pro děti

Premiéra: 15.5.2022

Výroba: 2021

A dyž sa Valášek narodí je krásná písnička o těžkém životě na valašských horách. Často tehdy docela malé děti musely pracovat a pomáhat rodičům. Na poli pásly ovce, kozy, okopávaly brambory nebo nosily dřevo z lesa. Jindy zase sbíraly léčivé byliny, ale hlavně hlídaly mladší sourozence. Možná právě proto, že si lidé víc uvědomovali svůj nelehký život, přesto hluboce prožívaný, vznikaly jedny z nejkrásnějších písní.

Pořady pro děti

Premiéra: 15.5.2022

Výroba: 2021